Uslovi degradacije

(1). Plastična zabrana

U Kini,

Do 2022. značajno će se smanjiti potrošnja plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, promovirati alternativni proizvodi, a značajno će se povećati udio plastičnog otpada koji se koristi kao resurs i energija.

Do 2025. godine u osnovi će biti uspostavljen sistem upravljanja proizvodnjom, prometom, potrošnjom, reciklažom i odlaganjem plastičnih proizvoda, značajno će se smanjiti količina plastičnog otpada na deponijama u ključnim gradovima, a zagađenje plastikom će biti efikasno kontrolisano.

U Kini – 10. aprila 2020. provincija Heilongjiang počela je tražiti mišljenja o standardu klasifikacije gradskog kućnog smeća.

Na

1.Degradacija

Pod uticajem uslova okoline, nakon određenog vremenskog perioda i koji uključuje jedan ili više koraka, struktura prolazi kroz značajne promene i gubitak performansi (kao što je integritet, relativna molekulska masa, struktura ili mehanička čvrstoća).

2.Biodegradacija

Degradacija uzrokovana biološkim aktivnostima, posebno djelovanjem enzima, uzrokuje značajne promjene u hemijskoj strukturi materijala.

Kako se materijal postupno razgrađuje mikroorganizmima ili određenim organizmima kao izvorom nutrijenata, to rezultira gubitkom kvalitete, performansama, kao što je smanjenje fizičkih performansi, i na kraju uzrokuje razlaganje materijala na jednostavnije spojeve ili elemente, kao što je ugljični dioksid (CO2 ) ili/i metan (CH4), voda (H2O) i mineralizovane neorganske soli elemenata koji se u njima nalaze i nova biomasa.

3. Krajnja aerobna biorazgradnja

U aerobnim uvjetima, materijal se konačno razgrađuje od strane mikroorganizama na ugljični dioksid (CO2), vodu (H2O) i mineralizirane neorganske soli elemenata koji se u njemu nalaze i novu biomasu.

4. Krajnja anaerobna biorazgradnja

U anoksičnim uvjetima, materijal se konačno razlaže mikroorganizmima na ugljični dioksid (CO2), metan (CH4), vodu (H2O) i mineralizirane anorganske soli elemenata koji se u njemu nalaze i novu biomasu.

5. Kapacitet biološkog tretmana-biološka izlječivost (biološka mogućnost liječenja)

Potencijal materijala da se kompostira u aerobnim uslovima ili biološki digestira u anaerobnim uslovima.

6. Pogoršanje-pogoršanje (pogoršanje)

Trajna promjena u gubitku fizičkih svojstava plastike zbog oštećenja određenih struktura.

7.Dezintegracija

Materijal se fizički lomi u izuzetno fine fragmente.

8.Kompost (komost)

Organski regenerator zemljišta dobijen biološkim razlaganjem mešavine. Smjesa se uglavnom sastoji od biljnih ostataka, a ponekad sadrži i neke organske materijale i određene neorganske tvari.

9.Kompostiranje

Metoda aerobnog tretmana za proizvodnju komposta.

10.Kompostabilnost-kompostabilnost

Sposobnost materijala da se biorazgradi tokom procesa kompostiranja.

Ako je deklarisana sposobnost kompostiranja, mora se navesti da je materijal biorazgradiv i dezintegrabilan u sistemu kompostiranja (kao što je prikazano u standardnoj metodi ispitivanja), te da je potpuno biorazgradiv u konačnoj upotrebi komposta. Kompost mora zadovoljiti relevantne standarde kvaliteta, kao što je nizak sadržaj teških metala, bez biološke toksičnosti i bez vidljivih vidljivih ostataka.

11.Razgradiva plastika (razgradiva plastika)

U određenim uslovima okoline, nakon određenog vremenskog perioda i koji sadrže jedan ili više koraka, hemijska struktura materijala se značajno menja i određena svojstva (kao što su integritet, molekularna masa, struktura ili mehanička čvrstoća) se gube i/ili plastika je slomljena. Za testiranje treba koristiti standardne metode ispitivanja koje mogu odražavati promjene u performansama, a kategoriju treba odrediti prema načinu degradacije i ciklusu upotrebe.

Vidi biorazgradivu plastiku; plastika koja se može kompostirati; termorazgradiva plastika; plastike razgradljive na svetlost.

12.Biorazgradiva plastika (biorazgradiva plastika)

U prirodnim uvjetima kao što su tlo i/ili pješčano tlo, i/ili specifični uvjeti kao što su uslovi kompostiranja ili uslovi anaerobne digestije ili u tekućinama vodenih kultura, razgradnja je uzrokovana djelovanjem mikroorganizama u prirodi i konačno se potpuno razgrađuje u ugljični dioksid ( CO2) ili/i metan (CH4), voda (H2O) i mineralizovane neorganske soli elemenata koji se u njima nalaze, kao i nova plastika od biomase. 

Vidi: razgradiva plastika.

13. Plastika razgradiva toplinom i/ili oksidom (plastika razgradiva toplinom i/ili oksidom)

Plastika koja se razgrađuje uslijed topline i/ili oksidacije.

Vidi: razgradiva plastika.

14. Foto-razgradivi plastični lim (foto-razgradivi plastični lim)

Plastika koja se razgrađuje djelovanjem prirodne sunčeve svjetlosti.

Vidi: razgradiva plastika.

15.kompostabilna plastika

Plastika koja se može razgraditi i dezintegrirati u uvjetima kompostiranja uslijed procesa biološke reakcije, te konačno potpuno razgraditi na ugljični dioksid (CO2), vodu (H2O) i mineralizirane anorganske soli elemenata koji se u njoj nalaze, kao i na novu biomasu, i sadržaj teških metala, test toksičnosti, ostaci ostataka, itd. konačnog komposta moraju ispunjavati zahtjeve relevantnih standarda.


Vrijeme objave: 18.05.2021