Biorazgradivi materijal

  • 100% Biodegradable Compostable PLA Resin Pellet Granual Raw Material

    100% biorazgradiva granulirana sirovina za kompostiranje PLA smole

    Polilaktična kiselina (PLA) je nova vrsta biorazgradivog i obnovljivog materijala na biobaziranoj osnovi, koji se proizvodi od škroba predloženog iz obnovljivih biljnih resursa (kao što su kukuruz i manioka). Sirovine škroba dobivaju glukozu saharifikacijom, a zatim fermentacijom glukoze i određenih sojeva kako bi se proizvela mliječna kiselina visoke čistoće, a zatim metodom kemijske sinteze sintetizirana polimliječna kiselina određene molekularne težine. Ima dobru biorazgradljivost.